Palliatieve zorg hartfalen

Het aantal patiënten met hartfalen in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit valt gedeeltelijk te verklaren door de opkomende vergrijzing en de verbeterde behandeling van bijvoorbeeld een acute hartinfarct. In het verleden wisten deze patiënten vaak niet te overleven, wat nu wel mogelijk is geworden. Toch blijft de levensverwachting van patiënten met hartfalen beperkt, over het algemeen is de kans ongeveer 50% dat een patiënt langer dan vijf jaar leeft na de diagnose. Hierdoor is de palliatieve zorg voor patiënten met hartfalen steeds belangrijker geworden in de samenleving.

De palliatieve zorg voor patiënten met hartfalen is niet zozeer gericht op het voorschrijven van nog meer medicijnen of behandelingen, maar meer op de begeleiding, verwerking en ondersteuning van de patiënt. In zekere zin zijn patiënten met hartfalen licht gehandicapt, door een kortademigheid, toenemende moeheid en bijvoorbeeld een piepende ademhaling. De palliatieve zorg biedt hier uitkomst in, door medicijnen te geven die de patiënt met hartfalen tot rust brengen. Ook wordt geholpen bij de psychologische verwerking van de diagnose, de levensverwachting van de patiënt met hartfalen wordt immers sterk verminderd.

Naast de palliatieve zorg voor de patiënt zelf, richt deze tak zich ook op de verwerkingszorg voor de nabestaanden van een patiënt met hartfalen. Deze zorg wordt al opgestart tijdens het ziekbed van de patiënt, om de directe familie te begeleiden bij de gevolgen die de ziekte met zich meedraagt. Vaak wordt deze palliatieve zorg bij hartfalen uitgevoerd door vrijwilligers, waardoor een patiënt niet per se naar een verzorgings- of ziekenhuis hoef om toch de juiste verzorging te krijgen. Wanneer de patiënt in de laatste fase van zijn of haar leven zit en de palliatieve zorg van vrijwilligers niet voldoende is tegen de pijn, dan kan een arts worden ingeschakeld voor zogenaamde palliatieve sedatie. Hierbij krijgt de patiënt een sterk medicijn, waardoor de patiënt met hartfalen veel meer zal slapen om de pijn niet te voelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>